FORKLIFT OÜ
MEIEGA ULATAD!

Viimati värskendatud 24. aprillil 2024
Jõustumiskuupäev 24. aprill 2024

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab Forklift OÜ, Jänesselja 18, Sauga, Pärnumaa 85008, Eesti, e-post: liis.niitra@forklift.ee, telefon: +372 5326 7099, poliitikat teie teabe kogumise, kasutamise ja avalikustamise kohta, mida me kogume, kui kasutate meie veebisaiti ( https://www.forklift.ee/ ). (“teenus”). Teenusele ligi pääsedes või seda kasutades nõustute oma teabe kogumise, kasutamise ja avaldamisega kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga. Kui te sellega nõus ei ole, vältige palun Teenusele juurdepääsu ega kasutage seda.

Võime seda privaatsuspoliitikat igal ajal muuta ilma teile ette teatamata ja postitame teenusesse muudetud privaatsuspoliitika. Muudetud poliitika jõustub 180 päeva pärast muudetud poliitika teenusesse postitamist ja teie jätkuv juurdepääs teenusele või selle kasutamine pärast seda aega tähendab, et nõustute muudetud privaatsuspoliitikaga. Seetõttu soovitame teil seda lehekülge aeg-ajalt üle vaadata.

TEAVE, MIDA KOGUME:
Kogume ja töötleme teie kohta järgmisi isikuandmeid:

Nimi
E-post
Telefon

KUIDAS ME TEIE TEAVET KASUTAME

Kasutame teie kohta kogutud teavet järgmistel eesmärkidel:
Klienditugi
Tellimuste haldamine
Vaidluste lahendamine

Kui soovime kasutada teie teavet mõnel muul eesmärgil, küsime teilt nõusolekut ja kasutame teie teavet ainult teie nõusoleku saamisel ja seejärel ainult sel eesmärgil (eesmärkidel), milleks nõusolek anda, välja arvatud juhul, kui meilt nõutakse teisiti seadus.

KUIDAS ME TEIE TEAVET JAGAME

Me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekut küsimata, välja arvatud allpool kirjeldatud piiratud juhtudel:

Reklaamiteenus
Analüütika

Nõuame, et sellised kolmandad isikud kasutaksid neile edastatud isikuandmeid ainult sel eesmärgil, milleks need edastati, ega säilitaks neid kauem, kui on nimetatud eesmärgi täitmiseks vajalik.

Võime teie isikuandmeid avaldada ka järgmistel eesmärkidel: (1) kohaldatava seaduse, määruse, kohtumääruse või muu õigusliku protsessi järgimiseks; (2) meiega sõlmitud lepingute, sealhulgas käesoleva privaatsuspoliitika jõustamiseks; või (3) vastata väidetele, et teie teenuse kasutamine rikub kolmandate isikute õigusi. Kui Teenus või meie ettevõte ühendatakse või omandatakse mõne teise ettevõttega, on teie teave üks varadest, mis antakse üle uuele omanikule.

TEIE TEABE SÄILITAMINE:
Säilitame teie isikuandmeid meie juures 90 päeva kuni 2 aastat pärast seda, kui kasutajad oma kontod lõpetavad, või seni, kuni me vajame neid eesmärkide täitmiseks, milleks need koguti, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Meil võib tekkida vajadus säilitada teatud teavet pikema aja jooksul, näiteks dokumentide säilitamine/aruandlus vastavalt kohaldatavale seadusele või muudel legitiimsetel põhjustel, nagu seaduslike õiguste jõustamine, pettuste ärahoidmine jne. Anonüümne jääkteave ja koondteave, millest kumbki ei tuvasta teid (otse või kaudselt), võib säilitada tähtajatult.

TEIE ÕIGUSED:
Olenevalt kohaldatavast seadusest võib teil olla õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid parandada või kustutada või saada oma isikuandmete koopia, piirata oma andmete aktiivset töötlemist või selle vastu olla, paluda meil teie isikuandmeid jagada (portida) teisele juriidilisele isikule teavet, võtta tagasi kõik nõusolekud, mille andsite meile oma andmete töötlemiseks, õigus esitada kaebus seadusjärgsele asutusele ja muud õigused, mis võivad kehtivate seaduste alusel olla asjakohased. Nende õiguste kasutamiseks võite meile kirjutada aadressil liis.niitra@forklift.ee. Vastame teie päringule vastavalt kehtivatele seadustele.

Pidage meeles, et kui te ei luba meil nõutud isikuandmeid koguda või töödelda või võtate tagasi nõusoleku nende töötlemiseks nõutud eesmärkidel, ei pruugi teil olla juurdepääs teenustele, mille jaoks teie teavet otsiti, või neid kasutada.

KÜPSISED JNE.
Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me neid jälgimistehnoloogiaid kasutame ja teie valikuid seoses nende jälgimistehnoloogiatega, vaadake meie küpsiste poliitikast.

TURVALISUS:
Teie teabe turvalisus on meile oluline ja me kasutame mõistlikke turvameetmeid, et vältida meie kontrolli all oleva teabe kadumist, väärkasutamist või volitamata muutmist. Arvestades loomupäraseid riske, ei saa me aga tagada täielikku turvalisust ja järelikult ei saa me tagada ega garanteerida ühegi meile edastatava teabe turvalisust ja teete seda omal riisikol.

KAEBUSED / ANDMEKAITSE AMETNIK:
Kui teil on küsimusi või muresid seoses meilt saadaoleva teabe töötlemisega, võite kirjutada meie kaebuste esitajale Forklift OÜ aadressil Jänesselja 18, Sauga, e-posti aadressil liis.niitra@forklift.ee. Me käsitleme teie muresid vastavalt kehtivatele seadustele.