FORKLIFT OÜ
MEIEGA ULATAD!

Forklift happy customers


Saame tuttavaks!

Forklift OÜ on asutatud 2003. aastal ning pakub tänasel päeval laias valikus uut ja kasutatud tõstetehnikat: tõstukid, teleskooplaadurid, ehitusmasinad, kahvelkärud, siirdajad ning virnastajad.
Esindame Eestis ametlikult 8 kaubamärki: Dieci, Mitsubishi, Ausa, Hangcha, Trelleborg, Pramac, Niftylift ja Weber MT.
Pakume nii tõstetehnika renti, müüki kui ka kogu vajalikku järelteenindust alates rehvivahetusest kuni suuremate remonttöödeni.
Omame esindusi Harjumaal (Jüris), Tartus, Pärnus ja Jõhvis, olles seeläbi oma klientidele lähedal!
.

 

MEIE PÕHIVÄÄRTUSED:

EDUMEELSUS

Usume pidevasse arengusse ja teadmiste jagamisse.

AVATUS

Oleme oma klientide, üksteise ja meie ettevõtte suhtes ausad ning tegutseme läbipaistvalt.

PÜHENDUMUS

Väärtustame meeskonnatööd – töötame ühiselt planeerimisest teostuseni. Ettevõtte igapäevatöös ja juhtimissüsteemides jälgime igapäevaselt keskkonnahoiu printsiipi.

MEIE MISSIOON

Forklift missioon on pakkuda alternatiivseid ja uuenduslikke lahendusi tõstetehnika kasutajatele.

MEIE VISIOON

Forklifti visioon on olla Eesti suurima valikuga tõstukite pakkuja, hoolduse ja remondi teostaja. Tahame, et kliendid tunneksid end meiega koos hästi ja turvaliselt!

Forklift happy customers

Põhiväärtuste tagamiseks püstitab juhtkond iga aasta eesmärgid ja tegevuskava nende täitmiseks, seejuures jälgime pideva parendamise printsiipi ja kohalduvate nõuete täitmist.

 

KESKKONNASÄÄSTLIK MAJANDAMINE

Põhiliseks positiivseks keskkonnaaspektiks peame meie täishooldusteenust. Täisteenuse kasutamine pikendab oluliselt masinate eluiga. Sellega oleme teistele ettevõtetele eeskujuks ja parandame nii otseselt kui kaudselt keskkonnaseisundit. Loomulikult ka juhtimissüsteemide pideva parendamise kaudu jälgime keskkonnahoiu printsiipi.

Meie keskkonnasäästlikkuse strateegia keskendub enim neljale valdkonnale:

Elektri tarbimisele

Meie jaoks on oluline säästlik energia tarbimine nii töökojas kui ka olmeruumides.
Me kasutame oma igapäevases tegevuses päikeseenergiat, mida toodavad tegevuskohta paigaldatud päikesepaneelid.

Kemikaalide kasutamisele

Kemikaalide käitlemisel järgime ohutuskaartide nõudeid.
Kemikaale hoiustame vastavalt ohutuskaardil märgitule.

Õhu saastele

Toodete transpordil eelistame säästlikke ja madala CO2 emissiooniga sõiduvahendeid.

Jäätmete käitlemisele

Sorteerime jäätmeid liigiti.
Anname jäätmed üle vastavat käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

 

Forklift põhiväärtused kinnitas Forklift OÜ juhtkond 19.03.2024

ISO 9001

koda