PÄRNU   |   TARTU   |   TALLINN   |   JÕHVI

MISSIOON

Forklift missioon on pakkuda alternatiivseid ja uuenduslikke lahendusi tõstetehnika kasutajatele.

VISIOON

Forklifti visioon on olla Eesti suurima valikuga tõstukite pakkuja, hoolduse ja remondi teostaja. Tahame, et kliendid tunneksid end meiega koos hästi ja turvaliselt.

PÕHIVÄÄRTUSED

Forklift põhiväärtused on avatud, edumeelne ja pühendunud, mis juhivad meid meie igapäevases töös ja kirjeldavad, kes me oleme ning kuidas me soovime, et meid tajutakse. Meie väärtused näitavad, mida Forklift esindab ja mille poole püüdleme tulevikus. Meie edu sõltub sellest, kui hästi me suudame järgida oma põhiväärtuseid.

AVATUD

Oleme oma klientide, üksteise ja meie ettevõtte suhtes ausad ning tegutseme läbipaistvalt.

EDUMEELNE

Usume pidevasse arengusse ja teadmiste jagamisse.

PÜHENDUNUD

Väärtustame meeskonnatööd - töötame ühiselt planeerimisest teostuseni.


Põhiväärtuste tagamiseks juhtkond püstitab iga aasta eesmärgid ja tegevuskava nende täitmiseks, seejuures jälgime pideva parendamise printsiipi ja kohalduvate nõuete täitmist.

Forklift põhiväärtused kinnitas Forklift OÜ juhtkond 13.02.2019