FORKLIFT OÜ
MEIEGA ULATAD!

Ka lihtne kahvelkäru võib vale kasutuse korral tuua kaasa õnnetusi

 

Käsikahvelkäru on üks enamlevinud kauba teisaldamise abivahend, mille kasutamine ei nõua eriväljaõpet. Sellest hoolimata on ka manuaalse kahvelkäru kasutamise puhul oluline järgida teatud reegleid vältimaks ohtlikke olukordi või tõsisemaid õnnetusi. Siinkohal toomegi välja mõned peamised ohud ja reeglid, mis tasub igal kahvelkäru kasutajal meelde tuletada ja millega peaks ka igal kasutuskorral arvestama.

Keelatud on:

 • Vedada üle kahvelkäru tõstejõu kaaluvaid esemeid;
 • Paigutada koormat kahvlitele nii pikkuses kui laiuses ebaühtlaselt;
 • Laadida koormat vaid ühele kahvliharule või püüda laadungit tõsta / ümber paigutada vaid kahvliotstega;
 • Koorma teisaldamine külgkallakul;
 • Pidurdamine suure hoo pealt juhtrattaid ristisuunda keerates;
 • Toppida käsi või jalgu kahvelkäru raami alla või vahele (kahvelkäruga töötades kasutage alati turvajalatseid);
 • Kasutada kahvelkäru vees ja teistes niisketes ning happelistes keskkondades;
 • Pesta survepesuriga;
 • Laadida killustikul ja liival;
 • Põrutada kahvelkäru;
 • Vedada inimesi kahvelkärul.

Ohtlik on:

 • Kasutada kahvelkäru libedal põrandal;
 • Käsikahvelkäruga töötada isikutel, kes ei ole füüsiliselt võimelised laadungiga kahvelkäruga ohutult manööverdama.

 

Millal kasutada piduriga kahvelkäru?

Rampidel ja kaldpindadel töötamise korral tuleks kindlasti kasutada piduriga kahvelkäru. Suurte koormuste teisaldamisel ei pruugi olla operaatori mass piisav, et kahvelkäru pidurdada. Lisaks soovitame kasutada ka spetsiaalseid turvajalatseid.

Käsikahvelkäru kasutus kaldpindadel

 

Kuidas peab kaup olema paigutatud kahvelkärul?

Järgneval joonisel on näidatud, milline on ohutu ja korrektne kauba paigutus kahvelkärul:

Kauba paigutus kahvelkärul

 

Ära unusta ka õigeaegselt kahvelkäru hooldada!

Käsikahvelkäru ohutu kasutamise eelduseks on ka õigeaegselt teostatud hooldus ja rikete esinemisel nende kohene kõrvaldamine. Hoolduse puhul tasub tähelepanu pöörata:

 • Kahvelkäru tuleb kontrollida kord kuus;
 • Õlitaset hüdropaagis tuleb kontrollida kord 6 kuu möödudes. Hüdropaagis on kasutatud õli VG32;
 • Kord kuus määrida määrdeniplite kaudu liigendid. Määrimine on soovitatav peale kahvelkäru pesemist;
 • Visuaalselt tuleb hinnata ka rataste seisukorda, lõtkude korral tuleb rattalaager või ratas vahetada.

 


Käsikahvelkäru ohutu kasutamise juhend printimiseks.