FORKLIFT OÜ
MEIEGA ULATAD!

Mis on EURO 5 standard ja millist mõju see avaldab tõstetehnikale?

 

Alates 1997. aastast on Euroopa Liit  vastu võtnud mitmeid direktiive, mis käsitlevad maanteeväliste sõidukite mootorite heitgaaside koguseid. Nüüd on EURO 5 standardi raames kehtestatud maanteevälistele liikurmasinatele veelgi karmimad piirangud tahkete osakeste hulgale heitgaasides.  EURO 5 standard on järk-järgult kasutusele võetud alates 2018. aastast ja peaks lõplikult jõustuma aastaks 2021.

Heitgaaside piirväärtused maanteevälistele liikurmasinatele:

 

Tõstetehnika tootja Hangcha on seejuures oma tootmises alati seadnud eesmärgiks vastata heitgaaside rangetele nõuetele:

 

Uued reeglid asendavad hetkel kehtiva mitmekihilise õigusraamistiku ühe kõike hõlmava määrusega. Hangcha Group, pakkudes oma kasutajatele mitmekesiseid lahendusi, teatab uhkusega, et on edukalt kasutusele võtnud uutele standarditele vastavad mootorid: E seeria-, Kubota-, GCT-, Deutz-, VOLVO- ja CUMMINS mootorid, mis võimaldavad pakkuda erineva tõstejõuga masinaid alates 1.0 tonnist kuni 48 tonnini.

 

 

Suure võimsusega E-seeria mootorid

 

Hangcha ja Hiina ühe parima mootoritootja Xinchai koostööl valminud E-seeria mootorid paistavad silma puhta emissiooni, tugeva võimsuse, töökindluse, mugavuse ja hea hinna poolest.

Puhtad heitkogused
Normaalsetes töötingimustes ei ole vajalik tahmafiltri puhastusprotsessi ajal töö katkestamine. See võimaldab hõlpsat kasutust ja madalaid hoolduskulusid.

Piisav võimsus
Tänu kõrgele väändemomendile madalatel pööretel ja stabiilsele töötamisele tühikäigul ei toimu mootori seiskumist.

Suur töökindlus
Mootori põhiosa on läbinud maksimaalse võimsuse testi 15 000 töötunni juures. Mootorit ja heitgaasi puhtust on testitud ekstreemsetest tingimustes nagu kõrge temperatuur, suur töökõrgus ja äärmuslikult külm temperatuur.

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et EL heitkoguste standardid on pidevas muutumises, kuid Hangcha masinate puhul võib olla alati kindel, et need vastavad uusimatele standarditele!

 

Allikas: http://www.hcforklift.com/